MA.(אוניברסיטת חיפה), יעוץ וחינוך מיוחד.

בוגרת מכון 'שינוי' (המכון לייעוץ וטיפול במשפחה ובפרט).

מוסמכת ה'אגודה הישראלית לטיפול במשפחה ובנישואין, ולחינוך בחיי משפחה.

הכשרה ב'מכון הישראלי למרכז גופנפש'- לדמיון מונחה ככלי טיפולי.
נסיון בעבודה:

טיפול משפחתי -בתחנה לטיפול בזוג ובמשפחה.
קליניקה פרטית -לטיפול משפחתי זוגי ואישי.
עבודה פדגוגית וייעוצית בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד.
הדרכה פדגוגית בסמינר בחינוך המיוחד ובתרפיה באומנות.
הנחיית קבוצות הורים וילדים- במצבי משבר.
הנחיית מדריכות במועדוניות לילדים ממשפחות עם קשיים מיוחדים.
עבודה בחינוך המיוחד- תלמידים לקויי למידה, בעיות קשב וריכוז, ובעיות התנהגות.
סדנאות:

פיתוח עבודת צוות ושיתוף פעולה.
מיומנויות תקשורת בין-אישית.
בעיות הסתגלות ותפקוד בגני הילדים ובביה"ס.
האמנות ככלי טיפולי.
קבוצות הורים ומתבגרים במצבי משבר, שיקום הסמכות ההורית.
התמודדות עם מצבי לחץ וטכניקות הרפייה.
התמודדות עם שינויים ומעברים בחיי המשפחה-פרידות, גירושין.
מותר ואסור- חוקים וגבולות במשפחה- מי הם מקורות הסמכות.
הרגלים ונורמות במשפחה-הרגלי שינה, השמעות למקור סמכות, כבוד הדדי במשפחה, ועוד.
שפת הדיבור כראי הנפש במשפחה- כיצד מביעים במשפחה שלנו- כעס,שמחה וכו'.
לאהוב ולקבל את החריג במשפחה-דרכים להתמודדות.
גיל ההתבגרות- וההתגברות...
                 Created by Gaya Interactive Design